Hlavní stránka HT Print Praha


Přejdi na obsah

DTP příprava

DTP Studio

DTP práce zahrnují grafické úpravy textu jako např. zalamování stránek, formátování textu, editaci obrázků, dále sazbu, skenování, výrobu podkladů pro digitální tisk, apod.
Podporujeme kompletní sadu běžných formátů souborů, dále řadu formátů DTP a též pracujeme přímo ve zdrojových souborech. Vaše podklady v různých formátech jsme schopni upravit a poskytnout zpět
v jiném běžně užívaném formátu.
Korektury - základní jazyková, stylistická a předtisková korektura
Nabízíme základní jazykové, stylistické a předtiskové korektury. Korektura je obecně kontrola kompletnosti a správnosti přeloženého textu jinou osobou než překladatelem, či autorem, který text zpracoval. Korekturu je nutné provádět u každého dokumentu, který bude libovolnou formou veřejně prezentován. Podle typu zdrojového textu a použití cílového textu může korektura zahrnovat základní jazykovou korekturu, stylistickou korekturu, odbornou korekturu a předtiskovou korekturu v různých kombinacích.
Základní jazykové korektury
Základní jazyková korektura zahrnuje kontrolu kompletnosti a přesnosti textu, kontrolu pravopisu a gramatiky včetně překlepů a interpunkce, kontrolu správnosti a jednotnosti použité obecné terminologie a kontrolu dodržování případných formálních pokynů zákazníka.
Předtiskové korektury
Předtisková korektura se zaměřuje zejména na typografické chyby včetně špatně rozdělených slov na konci řádků, zalamování, řazení stránek, řazení kapitol, vložení grafických prvků, úplnosti příloh, čitelnosti textu apod. Korekturu provádí pracovník se znalostí pravidel DTP. Jedná se o poslední kontrolu textu před tiskem, nebo zveřejněním přeloženého textu a měla by jí předcházet minimálně základní jazyková korektura. Korektor kontroluje cílový dokument po sazbě (tj. po technické přípravě tisku obvykle ve formátu PDF) a označí opravy přímo do dokumentu např. ve formě poznámek. Toto vše se konzultuje i opakovaně se zákazníkem.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku