Hlavní stránka HT Print Praha


Přejdi na obsah

Sazba

DTP Studio

Provádíme sazbu textu podle pravidel české sazby. Řídíme se především pravidly pravopisu podle jednotlivých doporučení Ústavu pro jazyk český Akademie věd, případně normou ČSN 01 6910.
Retušujeme fotografie, vytváříme věrohodné fotomontáže, provádíme matte painting, ilustrujeme digitálními technikami. Pro fotomontáže využíváme vlastní fotografie, nebo fotografie Vámi dodané. Sestavíme kompletní tiskovinu a bezvadně ji připravíme do tisku. Standardně exportujeme tisková data do PDF.

Druhy sazby
Vizitky standardní, vizitky manažerské, vizitky firemní, hlavičkové papíry (příležitostné), dopisní papíry (pro běžnou korespondenci), papíry faxové zprávy, poznámkové bloky, obálky, formuláře, faktury, dodací listy, objednávkové formuláře, desky na dokumenty, spisové desky, šanony, razítka, štítky, průkazky, CD a DVD, návody, záruční listy, certifikáty, blahopřání, pozvánky, pohlednice, děkovné lístky, anketní lístky, jídelní lístky, programy, firemní profily, letáky, plakáty, prospekty, katalogy, katalogové listy, informační brožury, direct maily, brožury, noviny, časopisy, výroční zprávy, kalendáře, novoročenky a jiné...


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku